CZ-FLORA, odbytové družstvo (https://www.cz-flora.cz/)

Úvod

Více než 10 let zahradnických obchodních služeb

CZ-FLORA, odbytové družstvo vzniklo spojením renomovaných pěstitelů a majitelů skleníkového hospodářství pro zastřešení prodeje vlastní produkce do široké obchodní sítě v oboru květinářství a okrasných dřevin v roce 2001 s cílem dodávat české produkty na český trh.

Přirozeným vývojem se družstvo stává marketinkovou společností poskytující koordinační služby s vázanou logistikou v oblasti:

  •          množení mladých rostlin květin a dřevin pro širokou odbornou síť k dalšímu pěstovánímladé rostliny

A pro koncového zákazníka prostřednictvím obchodní sítě:

  •          hrnkových rostlin ozdobných listem, nyní již okrajově hrnkové okrasné listem
  •          hrnkové kvetoucí rostliny hrnkové kvetoucí
  •          rostliny balkonové a záhonové rostliny balkonové, záhonové
  •          okrasně užitkové sadby zeleniny a sadby jahodníků okr užitk. sadba
  •          okrasné dřeviny vřesovištní a konifery okrasné dřeviny vřesovištní a konifery

Členskou základnu disponující do 20 ha krytých a 40 ha volných ploch tvoří :
TU-FLOR, s.r.o., Tušimice
SINCO, s.r.o., Mělník
FLORCENTER, s.r.o., Olomouc
Vlastimil Pasič, Dolní Životice
AZALEA Chlumec, s.r.o., Chlumec

Nedílnou součástí pro komplexní zajištění služeb je přepravní společnost Flor-express Kadaň s.r.o. vycházející z historické provázanosti pěstitelsko-dopravní tradice ze severu Čech do celé Evropyflorexpress kadaň
www.florexpress.cz